قابلیت نصب ویندوز و لینوکس، افزایش رم و cpu در حالت آنلاین
قابل ارائه به صورت روزانه
 • Product 1

  پلن CX11

  • رم 2 گیگابایت


   پردازنده 1 هسته مدل Intel
   هارد دیسک 20 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €3.00/mo
  Order Now
 • Product 2

  پلن CPX11

  • رم 2 گیگابایت


   پردازنده 2 هسته مدل AMD
   هارد دیسک 40 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €4.00/mo
  Order Now
 • Product 3

  پلن CX21

  • رم 4 گیگابایت


   پردازنده 2 هسته مدل Intel
   هارد دیسک 40 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €6.00/mo
  Order Now
 • Product 4

  پلن CPX21

  • رم 4 گیگابایت


   پردازنده 3 هسته مدل AMD
   هارد دیسک 80 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €9.00/mo
  Order Now
 • Product 5

  پلن CX31

  • رم 8 گیگابایت


   پردازنده 2 هسته مدل Intel
   هارد دیسک 80 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €11.50/mo
  Order Now
 • Product 6

  پلن CPX31

  • رم 8 گیگابایت


   پردازنده 4 هسته مدل AMD
   هارد دیسک 160 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €16.00/mo
  Order Now
 • Product 7

  پلن CX41

  • رم 16 گیگابایت


   پردازنده 4 هسته مدل Intel
   هارد دیسک 160 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €20.00/mo
  Order Now
 • Product 8

  پلن CPX41

  • رم 16 گیگابایت


   پردازنده 8 هسته مدل AMD
   هارد دیسک 240 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €28.50/mo
  Order Now
 • Product 9

  پلن CX51

  • رم 32 گیگابایت


   پردازنده 8 هسته مدل Intel
   هارد دیسک 240 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €38.50/mo
  Order Now
 • Product 10

  پلن CPX51

  • رم 32 گیگابایت


   پردازنده 16هسته مدل AMD
   هارد دیسک 360 گیگابایت NVMe


   ترافیک 20 ترابایت
   پورت 10 گیگابیت
   لوکیشن آلمان و فنلاند
  Only
  €63.00/mo
  Order Now